Business bibliotheek

Vraag SDE+ subsidie aan in 3 eenvoudige stappen
Vraag SDE+ subsidie aan in 3 eenvoudige stappen

Vraag SDE+ subsidie aan in 3 eenvoudige stappen

Het opwekken van duurzame energie is een aantrekkelijke manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen: het is goed voor het milieu én voor uw energierekening. Heeft u plannen om duurzame energie op te wekken (via zon, wind, water, biomassa of geothermie)? Volg dan deze drie eenvoudige stappen en ontdek of u voor SDE+ subsidie in aanmerking komt.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ subsidie) biedt geen directe vergoeding voor de investering die u doet in uw duurzame installatie van bijvoorbeeld zonnepanelen voor grootverbruik, maar wel voor de door u geproduceerde energie. U krijgt een subsidiebedrag voor ieder opgewekt kilowattuur (kWh).

1. Check of u voldoet aan de voorwaarden voor SDE+ subsidie

SDE+ subsidie is er voor installaties vanaf 15 kilowattpiek. (Een kilowattpiek is duizend keer het maximale vermogen dat één zonnepaneel kan leveren bij een standaardtemperatuur.) Ook moet de installatie aangesloten zijn op een grootverbruikaansluiting (meer dan 3 x 80 Ampère). Door deze voorwaarden is de SDE+ subsidie alleen interessant  voor grotere bedrijven.

Bij de aanvraag van de subsidie hoeft uw installatie nog niet gebouwd te zijn. Wel is het belangrijk dat u de benodigde vergunningen heeft voor de bouw van de installatie. Zonder vergunningen maakt u namelijk geen kans op SDE+ subsidie.

Ook goed om te weten: als u een installatie gaat bouwen met een vermogen hoger dan 500 kWp, dan bent u verplicht om een haalbaarheidsstudie (met een exploitatieberekening, onderbouwing van het eigen vermogen, plan voor financiering en uitgewerkt tijdschema voor ingebruikname van de installatie) bij uw aanvraag toe te voegen.

2. Vraag eHerkenning aan

De SDE+ openstellingsrondes van 2018 zijn inmiddels gesloten. De overheid stelt de SDE+ subsidie in 2019 opnieuw in twee rondes open: in het voorjaar en in het najaar. Een mooie kans dus voor uw duurzame zonneproject.

Er zijn jaarlijks dus twee momenten waarop u uw aanvraag kunt indienen. Voor u dit kunt doen, heeft u wel eHerkenning nodig, zodat u zichzelf online kunt identificeren bij uw aanvraag. Dit doet u via eHerkenning.nl. De aanvraag voor eHerkenning kost ongeveer vijf werkdagen. Vraag eHerkenning dus op tijd aan, zodat u nog binnen openstellingsronde uw SDE+ subsidie kunt aanvragen.

Whitepaper Uw zakelijke zonnedak binnen handbereik

Uw zakelijke zonnedak binnen handbereik met SDE+ subsidie

In deze whitepaper leest u alles over SDE+ en hoe u voor deze subsidieregeling in aanmerking komt.

Download de whitepaper

Meer weten over zonnepanelen op uw bedrijfspand?

We adviseren u graag. U kunt ons altijd bellen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

bel 088 363 79 32

Of vraag direct een offerte aan

Voorwaarden voor SDE+ subsidie

Bekijk alle voorwaarden voor SDE+ subsidie op de website van Rijksoverheid.

3. Vraag online uw SDE+ subsidie aan

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden, de vergunningen voor de bouw van de installatie en eHerkenning geregeld hebt, kunt u tijdens de openstellingsronde in het voor- of najaar uw SDE+ subsidie aanvragen.

Op mijn.rvo.nl kunt u de aanvraag regelen. Stuur bij uw aanvraag ook de verkregen vergunningen voor de bouw van de installatie of de aanvraag daarvan mee. Voeg indien nodig ook een haalbaarheidsstudie toe aan uw aanvraag. 

Uw zakelijke zonnedak binnen handbereik

Zonnepanelen zijn aantrekkelijk maar daar is een flinke investering voor nodig. Met SDE+ subsidie verlaagt u een deel van de kosten en is verduurzamen ineens een stuk makkelijker. In deze whitepaper leest u alles over SDE+ en hoe u deze subsidie aanvraagt.

Download de whitepaper

Interessant artikel?