post application/x-www-form-urlencoded autocomplete novalidate
Klachtenformulier
Klacht questionCategoryText select required size-2 Termijnbedrag Betaalwijze Betaling Jaarafrekening Eindafrekening Verhuizing Overstap Meterstanden Persoonsgegevens Energieproduct Overig complaint textarea Vul uw klacht in (max. 1000 tekens) required size-1 earlierContact radio required size-4 Ja Nee
Persoonlijke gegevens
Uw gegevens accountNumber text 8- of 10-cijferig ^0*0*[1-9][0-9]{7}$ Een klantnummer bestaat uit 8 of 10 cijfers size-2 U vindt uw klantnummer op uw factuur en bankafschrift firstname text ^[^0-9]+$ [0-9] required size-4 gender radio required size-4 Dhr. Mevr. familyname text ^[^0-9]+$ [0-9] size-1 phoneNumberHome tel Vul als volgt in: 0123456789 ^[0-9]{10}$ [^0-9] Een telefoonnummer bestaat uit 10 cijfers zonder koppelteken required size-1 Vul het telefoonnummer in waarop u het beste bereikbaar bent email email \S+@\S+\.\S+ Vul als volgt in: <naam>@<provider>.<nl> required size-1 Op dit e-mailadres ontvangt u een bevestiging
Adres waar uw klacht betrekking op heeft postcode text Als volgt: 1111 AA [0-9]{4} *[a-zA-Z]{2} [^0-9a-z-A-Z ] Vul de postcode als volgt in: 1111<spatie>AA required size-4 houseNumber text [0-9]+ [^0-9] Alleen cijfers, hier geen toevoeging required size-3 houseNumberExtension text Bijvoorbeeld: II, A, B, enz. size-3 city text required size-4 street text required size-4
Uw bijlagen bestand file Kies een of meerdere bestanden van totaal max. 10 MB size-1
true false U heeft een klacht aan ons doorgegeven info@movingroot.com no-reply@nuon.com Klacht nuon@nuon.com klantenservice@nuon.com tcm:8-15158 yes