Werkzaamheden Spaklerweg Amsterdam

Nuon werkt aan de uitbreiding van het Amsterdamse stadswarmtenet

stadsverwarming

De afgelopen maanden hebben we 1,5 kilometer stadswarmtenet aangelegd op de Spaklerweg in de Watergraafsmeer te Amsterdam. Een deel van deze warmteleidingen is via een boring op 35 meter diepte onder de Weespertrekvaart door getrokken. Met de aanleg van deze warmteleidingen wordt straks Stadswarmte geleverd aan de nieuwe wijk Amstelkwartier en het bestaande gebied de Omval. 
  

Door de aansluiting op het Amsterdamse stadswarmtenet worden 1.400 woningen en ruim 20.000 m2 winkels en kantoren voortaan verwarmd met restwarmte van de elektriciteitscentrale in Diemen. Deze woningen en bedrijven stoten dan 50% minder CO2 uit ten opzichte van eigen gasketels. De uitbreiding van het stadswarmtenet draagt bij aan de Amsterdamse duurzaamheidsambitie om te groeien naar 230.000 aangesloten woningen op stadswarmte in 2040.

Spaklerweg uiterlijk 12 oktober weer open

De werkzaamheden aan het stadswarmtenet op de Spaklerweg zijn inmiddels klaar. In de week van 5 oktober wordt de weg opnieuw geasfalteerd en daarna afgewerkt. De weg gaat uiterlijk maandag 12 oktober weer open voor verkeer in beide richtingen. De verkeersomleiding komt dan te vervallen.

Stadswarmte

Verkeersomleiding 
Gedurende de hele uitvoeringsperiode geldt een aangepaste verkeerssituatie.

 • De Spaklerweg is tussen het Amstelplein en de Heusweg / Van Marwijk Kooystraat ingericht als eenrichtingsweg. 
 • Afhankelijk van de fase van werkzaamheden is de westelijke of oostelijke rijbaan afgesloten. Auto- en vrachtverkeer kan altijd gebruikmaken van de Spaklerweg in noordelijke richting (de stad in). 
 • In zuidelijke richting (de stad uit) is de Spaklerweg afgesloten; dit verkeer wordt omgeleid via het Amstelstation - Prins Bernardplein - Gooiseweg naar de ring A10.

Fietsers en voetgangers
Het doorgaand (brom)fietsverkeer wordt indien nodig om het werk geleid. Bij omleidingen wordt het huidige eenrichtingsfietspad voor beide richtingen ingericht. Voetgangers worden omwille van de veiligheid om het werkgebied heen geleid. Stremmingen en omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Bereikbaarheid woningen en bedrijven
 • Om de buurt bereikbaar te houden wordt in fases gewerkt.
 • Woningen en bedrijven aan de Spaklerweg blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Achterliggende bedrijven blijven direct bereikbaar per auto, vrachtwagen of fiets.
 • Nood- en hulpdiensten kunnen te allen tijde langs de werkzaamheden in beide richtingen van de Spaklerweg.

Werkzaamheden Amstelplein 12 oktober - 13 november

stadsverwarming

Om de nieuwe warmteleidingen te verbinden met het bestaande stadswarmtenet vinden in oktober en november nog de laatste werkzaamheden plaats bij Amstelplein. De overlast is minimaal.

 • We starten op het Amstelplein pas wanneer de Spaklerweg weer open is.
 • Woningen en bedrijven aan het Amstelplein blijven bereikbaar.
 • Voor voetgangers geldt een korte omleidingsroute via de overkant van het Amstelplein.
 • Voor auto- en vrachtverkeer wordt de weg iets verlegd. Amstelplein blijft in beide richtingen bereikbaar.
 • Voor fietsers blijft de hoofdfietsroute bereikbaar in beide richtingen.
Tijdens deze afrondende werkzaamheden trekken we de leidingen vanaf de Spaklerweg via een kleine boring onder de rotonde bij het Amstelplein door. Zo kan de rotonde gewoon open blijven. Aan de overkant van de rotonde leggen we ten slotte het laatste stuk leidingen aan naar de huidige warmtekrachtcentrale op het Amstelplein. Deze centrale blijft als backup bestaan.

Meer informatie

Tijdens elke fase van het werk worden direct betrokkenen, bewoners en ondernemers geïnformeerd via een huis-aan-huisflyer. Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met Nuon via warmtenet.spaklerweg@nuon.com.

stadsverwarming
 

English

Read the English version: Work being carried out on Spaklerweg Amsterdam

Hier gaat 460 meter warmteleiding de grond in

Uitzending AT5 Spaklerweg