Alle tarieven voor stadsverwarming

stadsverwarming
Icon Mijn Nuon

Uw persoonlijke tarief in Mijn Nuon

Uw persoonlijke tarief vindt u in Mijn Nuon. Daar vindt u ook uw stroomtarief als u stroom bij Nuon afneemt. Log in

Nog geen Mijn Nuon? Maak een account aan.

Wat betaalt u voor stadswarmte?

Met stadsverwarming zijn uw kosten voor verwarming en warm water niet hoger dan voor een vergelijkbare woning met gas. Dat is wettelijk vastgelegd in de Warmtewet. U heeft bij stadswarmte bovendien geen extra kosten voor onderhoud en afschrijving van een eigen cv-ketel.

Vaste en variabele kosten

Variabele kosten zijn de kosten van de hoeveelheid stadsverwarming die u gebruikt. Wij berekenen hiervoor in 2016 € 21,57 per gigajoule (GJ). Vaste kosten zijn de kosten voor zaken als aansluiting, meterhuur en transport. De prijs van stadsverwarming kan per regio verschillen.

Maximum vaste jaarkosten 2016  (inclusief btw)


Vast verbruikstarief volgens tariefbesluit 2016 van de ACM
€ 276,13 

Vast meettarief volgens tariefbesluit 2016 van de ACM € 24,97 

Vaste kosten afleverset inclusief warm tapwater met CW-klasse 4*
€ 191,85 

Totaal maximum vaste leveringskosten, inclusief warm tapwater met CW-klasse 4* € 492,95 

* Hierin is € 98,03 opgenomen voor de warmtapwaterunit. Bij aansluitingen tot en met 49 kW wordt er standaard een combinatie van ruimteverwarming en warm tapwater geleverd. 

Op de jaarafrekening ziet u meestal één bedrag voor de vaste leveringskosten. Soms twee, als de warm tapwaterunit apart wordt gefactureerd. De totale vaste leveringskosten voor ruimteverwarming en warm tapwater met CW-klasse 4 is (inclusief btw) nooit hoger dan in bovenstaande tabel.

Warm tapwater per m3

In sommige woningen met stadswarmte leveren we ook warm tapwater: warm drinkwater, meestal opgewarmd met restwarmte. De tarieven voor warm tapwater kunnen per gebied verschillen. Het tarief is opgebouwd uit de kosten voor het verwarmen en de kosten van het koude leidingwater zelf. Voor het verwarmen van het koude leidingwater rekenen wij 0,20934 GJ door. De prijs per m³ komt daarmee op 0,20934 x € 21,57 + prijs/m³ koud leidingwater (incl. de belasting op leidingwater en btw).

Toeslagen en kortingen

De toeslagen voor de hogere CW-klassen en de zogenaamde kookgaskortingen blijven ook in 2016 van toepassing. 

Bekijk een voorbeeld van de totale kosten

Veelgestelde vragen over tarieven stadsverwarming

  • Wat betaalt u voor stadsverwarming?

    De tarieven in de pdf zijn de standaard warmtetarieven per 1 januari 2016. U ziet de maximale vaste leveringskosten voor 2016. Het maximale GJ-tarief bedraagt in 2016 € 22,66 inclusief btw. Nuon rekent maar € 21,57 per GJ in 2016. Op de jaarafrekening ziet u meestal één bedrag voor vaste leveringskosten. Soms twee als de warmtapwaterunit apart wordt gefactureerd. De maximale vaste leveringskosten voor ruimteverwarming en meetdiensten én het tarief voor de afleverset inclusief de warmtapwaterunit vormen samen de totale vaste leveringskosten. Vanwege contractafspraken met gemeenten kunnen er voor bepaalde gebieden andere tarieven gelden. Deze zijn echter nooit hoger dan wettelijk toegestaan.

  • Hoe wordt mijn stadsverwarmingverbruik gemeten?

    De hoeveelheid stadsverwarming die u gebruikt wordt gemeten in Gigajoule (GJ). Eén Gigajoule komt overeen met ongeveer 36 m³ aardgas. De Gigajoulemeter meet de warmte die door uw installatie is afgegeven aan uw woning. Dat werkt als volgt: de meter stelt vast hoeveel water er door de radiatoren stroomt, maar meet ook wat de temperatuur van het aan- en afgevoerde water is. Met deze drie gegevens kan de hoeveelheid geleverde energie nauwkeurig worden vastgesteld.

stadsverwarming

Met Nuon Blijven Loont-korting

Heeft u stadswarmte én stroom van Nuon? Meld u dan aan voor Nuon Blijven Loont en ontvang direct korting op stroom, oplopend tot 25%.

Meer informatie over Nuon Blijven Loont

Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet biedt iedereen die stadswarmte heeft extra bescherming. In de wet staan afspraken over een betrouwbare levering, redelijke prijs en goede service.

Meer over de Warmtewet