Zonne-energie opwekken op bestaande energielocaties

Binnen een generatie 100% fossielvrij: dat is onze missie. En daar doen we alles aan.

De verandering van het klimaat vraagt om duurzame oplossingen. Daarom investeren we flink in duurzame energieproductie. Zo maken we plannen om zonneparken te bouwen vlakbij windparken en energiecentrales. En daar blijft het niet bij. Bij onze nieuwe projecten zorgen we ervoor dat onze klanten en omwonenden via crowdfunding kunnen bijdragen aan lokale opwek.

Samen met klanten duurzaam investeren

Wij zien een schitterende toekomst voor zonne-energie. Om onze klanten te laten meeprofiteren van rendement uit zonne-energie, zijn we gestart met Samen in Zon. Deelnemers investeren via de aankoop van obligaties en staan daarmee aan de wieg van een zonnepark. Het gaat om zonneparken bij bestaande energielocaties in Velsen, Eemshaven en in Amsterdam. In ruil voor hun investering ontvangen ze een aantrekkelijk rendement.

Voordelen van bestaande locaties

Onze nieuwe zonneparken worden gebouwd op onze bestaande energielocaties. Het grote voordeel daarvan is dat we de aanwezige infrastructuur steeds efficiënter gebruiken. De netaansluiting is er al. Ook maakt energieproductie al decennialang onderdeel uit van het bestemmingsplan. Het is niet zo dat alleen wij profiteren van deze voordelen: in een land waar ruimte schaars is, geven we deze onbenutte stukken grond een nuttige functie. En omwonenden kunnen gebruik maken van lokaal opgewekte duurzame energie. Een win-win situatie dus!

Groene batterijen

We kijken ook of we onze parken kunnen voorzien van grote batterijen. We experimenteren hiermee bij het prinses Alexia-windpark in Zeewolde. Is er minder vraag dan aanbod van duurzame energie, dan slaan we de ongebruikte stroom daarin op. Zo kunnen we de stroom later alsnog gebruiken en dragen we bij aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet.

Subsidieloos windmolenpark in zee

We gaan historie schrijven door als eerste bedrijf in de wereld subsidieloos stroom uit wind te produceren. Vanaf 2022 gaan we met windparken Hollandse Kust I en II aan ruim 1 miljoen huishoudens elektriciteit leveren. In het NRC-artikel "Nuon gaat windmolenpark bouwen dat níet op subsidie draait" leest u er alles over. 

Duurzaam verder ontwikkelen

We weten dat steeds meer mensen duurzaam opgewekte energie uit Nederland willen. Met de ontwikkelingen in wind- en zonneparken komen we weer een stap dichter bij ons doel om binnen één generatie 100% vrij van fossiele brandstof te zijn. Zonne-energie, windenergie en energie-opslag zijn onmisbaar in die energietransitie. 

Zon en wind: samen naar een duurzame toekomst
Zonne-energie en windenergie samen in duurzame parken

Interessant artikel?