Werkzaamheden Amsterdam Noord

Nuon en AEB Amsterdam leggen een nieuw warmtetransportnet ‘Noorderwarmte’ aan van AEB Amsterdam naar IJdoornlaan in Amsterdam Noord. A. Hak Leidingbouw legt voor Nuon dit warmtenet onder andere in Amsterdam Noord aan. Wilt u weten waar in de komende periode werkzaamheden zijn?

Werkzaamheden Cosmicusschool en Het Breed

Op de plaats van het parkeerterrein voor basisschool Cosmicus worden de warmteleidingen aangesloten op het reeds aangelegde deel.

Planning werkzaamheden

De boring bij basisschool de Cosmicus onder de Waddenweg richting Loenermark is succesvol uitgevoerd. Nu worden de warmteleidingen aangesloten op het reeds aangelegde deel. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot begin oktober 2016.

Wat merkt u?

De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. We garanderen bereikbaarheid van alle woningen, in ieder geval te voet. U kunt te maken krijgen met enige verkeersvertraging vanwege wegomleidingen. Een deel van de parkeerplaatsen is tijdelijk niet beschikbaar. Auto's kunnen in de directe omgeving worden geparkeerd. Voor de uitvoering wordt onder andere gebruik gemaakt van graafmachines, boorinstallatie, vrachtwagens en ander materieel. Daarnaast rijdt er extra transportverkeer om materiaal aan- en af te voeren. Wij proberen de hinder voor u zoveel mogelijk te beperken. Onze excuses voor de overlast.

Werkzaamheden Loenermark en J.H. Hisgenpad

Bij Loenermark en J.H. Hisgenpad worden de warmtetransportleidingen in open ontgraving op elkaar aangesloten.

Planning werkzaamheden

Op het parkeerterrein voor flat B bij Loenermark worden de warmtetransportleidingen op elkaar aangesloten. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tegelijkertijd wordt bij J.H. Hisgenpad gewerkt tot eind september.

Wat merkt u?

Tijdens de uitvoering is het parkeerterrein bij flat B niet beschikbaar voor parkeren. Auto’s kunnen in de directe omgeving worden geparkeerd. Flat B blijft via de oostelijke ingang bereikbaar. De westelijke ingang is bereikbaar per fiets en te voet via trottoir langs de garageboxen/ bergingen. De garageboxen blijven met de auto bereikbaar. Flat B blijft bereikbaar voor nood- en hulpdiensten en dienstverleners zoals postbode, tafeltje dekje via de groene strook in de afbeelding hieronder.

Gedurende de uitvoering garanderen we bereikbaarheid van alle bedrijven en woningen in ieder geval te voet. Voor de uitvoering wordt onder andere gebruik gemaakt van graafmachines, vrachtwagens en ander materieel. Daarnaast rijdt er extra transportverkeer om materiaal aan- en af te voeren. Wij proberen de hinder voor u zoveel mogelijk te beperken. Onze excuses voor de overlast!

Werkzaamheden Vikingpad en Marjoleinstraat

De warmtetransportleidingen worden aangelegd in het Vikingpad en de Marjoleinstraat.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden in het Vikingpad duren nog tot half september. In de Marjoleinstraat werken wij tot begin oktober.

Wat merkt u?

Voor de aanleg van de warmtetransportleiding wordt een sleuf met een breedte van circa 3 meter gegraven. De leiding wordt aangelegd in de weg. Voorafgaand aan de aanleg van de warmtetransportleiding in de Marjoleinstraat wordt eerst een oud riool verwijderd.

Gedurende de uitvoering wordt het Vikingpad waar deze parallel loopt aan de Buiksloterbeek ongeveer zes weken geheel afgesloten. Er wordt ter plekke een omleidingsroute ingesteld voor voetgangers en fietsers.

De Marjoleinstraat wordt, waar deze parallel aan Buiksloterbeek loopt, behalve voor voetgangers, afgesloten voor het verkeer. Alle parkeerplaatsen komen hiermee tijdelijk te vervallen. Het verkeer wordt omgeleid via de Dillestraat. Hier wordt een tijdelijke doorsteek naar de Marjoleinstraat gemaakt (zie tekening hieronder). Als alternatieve parkeerplaats kunt u gebruik maken van de parkeerplaats aan de Baron de Coubertinlaan (bij de sportvelden). Deze parkeerplaats wordt door middel van camera’s bewaakt.

Voor nood- en hulpdiensten wordt een tijdelijke rijbaan over de huidige parkeerplaatsen gemaakt. Deze rijbaan moet te allen tijde bereikbaar zijn voor nood- en hulpdiensten en wij vragen daarom uw medewerking om deze parkeerplaatsen vrij te houden.

Voor fietsers en voetgangers die het water willen oversteken naar het Barkpad wordt over de sleuf, ter hoogte van het huidige fietspad, een tijdelijke brug aangelegd.

Tijdens de werkzaamheden kunt u te maken krijgen met enige verkeersvertraging, vanwege wegomleidingen. Voor de uitvoering wordt onder andere gebruik gemaakt van graafmachines, vrachtwagens en ander materieel. Daarnaast rijdt er extra transportverkeer om materiaal aan- en af te voeren.

Om de sleuf te kunnen graven worden eerst damwanden ingetrild. Dit geeft mogelijk enige geluids- en trillingsoverlast. Om ervoor te zorgen dat de Marjoleinstraat, en de parkeerplaatsen, zo snel mogelijk weer beschikbaar zijn, wordt er mogelijk ook op zaterdagen gewerkt.

Wij proberen de hinder voor u zoveel mogelijk te beperken. Onze excuses voor de overlast!

Opslagterrein Buiksloterbreek

Voor de opslag van materialen, zoals warmteleidingen en zand, is het grasveld grenzend aan de Buiksloterbreek (zie afbeelding hieronder), in gebruik als opslagterrein.

Planning werkzaamheden

Tot en met begin oktober 2016.

Wat merkt u?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft het depot aan de Buiksloterbreek in gebruik. Dit is nodig om extra verkeersbewegingen in de wijk tot een minimum te beperken. Tijdens het gebruik van het depot blijft de bestaande rijplatenbaan liggen. Voor de werkzaamheden wordt materieel en grond aan- en afgevoerd. Zodra het gedeelte in het Vikingpad is aangelegd neemt het aantal transporten door de wijk af. Werktijden zijn op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur.

Wij proberen de hinder voor u zoveel mogelijk te beperken. Onze excuses voor de overlast!

Werkzaamheden Tt. Vasumweg

Onze werkzaamheden in de Tt. Vasumweg vorderen gestaag. Hoewel we veel puin in de grond aantreffen, zijn we inmiddels zo ver dat de twee oostelijke tt Melissawegen weer open zijn voor het verkeer. We maken nu de aansluiting op de eerder aangelegde warmtetransportleidingen bij Tt. Vasumweg richting de Softwareweg. (rode vlak op tekening hieronder).

Planning
Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind oktober afgerond. Zodra er aan de oostelijke zijde een wegvak gereed is, wordt deze weer vrijgegeven voor het verkeer. De Tt. Vasumweg wordt eerst tijdelijk dicht gestraat en over ongeveer een half jaar geasfalteerd.

Wat merkt u?
Voor de Tt. Melissaweg rijdt het verkeer via de met de blauwe pijl aangegeven route op onderstaande tekening. Om ervoor te zorgen dat beide Tt. Melissawegen geschikt zijn voor vrachtverkeer geldt tijdens de werkzaamheden aan één zijde een parkeerverbod.

Voor de bedrijven aan Tt. Vasumweg 97 - 105 en voor de nood- en hulpdiensten is de met de gele pijl aangeven route beschikbaar. Op de parkeerplaatsen voor de bedrijven blijven de huidige parkeerverboden van kracht.

Opslagterrein grasveld Karveelstraat, Pinasstraat en Buiksloterkerk

Voor de opslag van materialen, zoals warmteleidingen en zand, is het grasveld grenzend aan de Karveelstraat, Pinasstraat en kerk (zie afbeelding), in gebruik als opslagterrein.

Planning

Tot en met oktober 2016

Wat merkt u?

Werktijden zijn op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur. De werkzaamheden bestaan uit het opslaan, laden en lossen van materialen, materieel en zand. Er vindt transportverkeer plaats om materiaal aan- en af te voeren. Onze excuses voor de overlast!

Meer over het project Noorderwarmte

Interessant artikel?