Noorderwarmte: schone warmte voor Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft de ambitie om het stadswarmtenetwerk uit te breiden. In 2040 moeten 230.000 woningen zijn aangesloten. Zo werkt Amsterdam aan een schonere warmtevoorziening.

Meer woningen met stadsverwarming

De verwachting is dat in 2030 in Amsterdam Noord 20.000 huishoudens zijn aangesloten op het stadswarmtenetwerk. Deze uitbreiding is één van de peilers van Duurzaam Amsterdam. In 2040 zullen 230.000 Amsterdamse woningen op warmte zijn aangesloten. Dit is ongeveer 40% van de bebouwing van de stad. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande woningen en gebouwen.

Van afval naar warmte: hoe werkt dat?

Het afval dat de Amsterdammers met elkaar produceren wordt opgehaald en daarna verwerkt bij AEB Amsterdam. Daarbij komt warmte vrij die als stadswarmte via een ondergronds leidingsysteem terug naar de huizen gaat. Zo houdt Amsterdam de warmte binnen de stad.

Minder CO2-uitstoot

Het warmtenet levert 70 tot 80% minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee milieuvriendelijk. Dit is te vergelijken met 60 voetbalvelden vol met zonnepanelen. De aanleg van deze warmtetransportleiding draagt bij aan de ambitie van de stad Amsterdam om CO2-uitstoot te reduceren.

Zo duurzaam is onze stadswarmte

Noorderwarmte in cijfers

  • Timing: start voorjaar 2015, gereed najaar 2016
  • Milieuvriendelijk: 70 – 80 procent minder CO2-uitstoot
  • Schone warmte voor 66.000 bestaande woningen in Amsterdam, waarvan 20.000 vanuit AEB Amsterdam
  • Lengte warmtetransportleiding: 16 km van AEB tot IJdoornlaan in Amsterdam Noord
  • Boringen: 8 boringen met een totale lengte van 3.572 meter
  • Aanvoertemperatuur: tussen 80 en 120 graden
  • Retourtemperatuur: tussen 40 en 50 graden

Vragen over Noorderwarmte?
Neem contact met ons op via noorderwarmte@nuon.com.

Amsterdam Westpoort

Onze aannemer A. Hak Leidingbouw legt dit nieuwe warmtetracé door onder andere Westpoort aan. Inmiddels zijn de werkzaamheden grotendeels klaar. Er wordt nog gewerkt bij de Petroleumhavenweg. Het verkeer heeft geen overlast van deze werkzaamheden.

In het najaar van 2016 hebben we een zéér interessante oplossing gecreëerd: we maken effectief gebruik van restwarmte. Amsterdam-Noord is milieuvriendelijker geworden.

Martin Buijck
Projectdirecteur Westpoort-Warmte, joint venture Nuon en Afval Energiebedrijf Amsterdam.

Amsterdam Noord

Het nieuwe warmtetracé loopt door delen van Amsterdam Noord. Samen met de gemeente Amsterdam en diverse belanghebbenden in de directe omgeving zochten we naar de optimale route van het tracé om overlast te beperken. Waar dat kan boren we ondergronds, zodat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt.

Werkzaamheden in Noord

Samen met onze aannemer A. Hak Leidingbouw leggen wij de leidingen aan. We zijn continu met gemeente en bedrijven en andere betrokken partijen in gesprek om de werkzaamheden en de verkeersplannen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten en overlast te beperken.

Wat merkt u ervan?

De werkzaamheden in Amsterdam Noord vinden op verschillende plaatsen tegelijkertijd plaats. U kunt geluidshinder hebben van de werkzaamheden. Op diverse plaatsen worden verkeersmaatregelen getroffen waardoor u te maken krijgt met omleidingen, beperkte verkeersdoorgang of een beperking van het aantal parkeerplaatsen. Deze maatregelen zijn nodig om het werk veilig uit te kunnen voeren.

Meer over de werkzaamheden in Noord

Interessant artikel?