Zo betrekken we de volgende generatie bij stadsverwarming

Fossielvrij binnen één generatie. Dat is onze doelstelling en we werken daar hard aan. Milieuvriendelijke stadswarmte speelt hierbij een belangrijke rol. Om de volgende generatie te betrekken geven we gastlessen op basisscholen.

Rietjes als leidingen

De les begint met uitleg over de werking van stadsverwarming en waar het vandaan komt. Al snel gaan de kinderen zelf aan de slag. Met behulp van rode en blauwe rietjes als aanvoer- en retourleidingen maken ze zelf een warmtenet op schaal. De kinderen werken in teams. Vanaf de warmtebron gaan ze door de stad, waarbij drukke kruispunten, smalle straten en plekken met water zoveel mogelijk vermeden dienen te worden. Zo hou je bij de aanleg van een warmtenet de kosten laag en beperk je de overlast. Het is leuk om te zien hoe de kinderen die obstakels creatief oplossen.

Napraten op het schoolplein

De ouders, die als buren van de school zelf ook stadsverwarming hebben, worden uitgenodigd om de gebouwde netwerken na schooltijd te bekijken op het schoolplein. De kinderen geven uitleg bij hun creaties en er is ruim gelegenheid om vragen te stellen. Enkele reacties van ouders: "Het is het fijn dat er altijd warmte is" en: "We hadden eerst een huis met gasverwarming. Gas was prima, maar we vinden dit beter, omdat we er niet naar om hoeven kijken." De gastlessen worden enthousiast ontvangen door kinderen en ouders.

Energiegenie

Onze gastlessen zijn niet het enige dat we doen om kinderen te laten kennismaken met energie. We hebben ook een website ontwikkeld waar kinderen (en volwassenen!) veel aan de weet kunnen komen over dit onderwerp. We vertellen je van alles over duurzame en niet-duurzame energiebronnen, klimaatverandering en de toekomst van energie. Je kunt ook veel informatie verzamelen voor je spreekbeurt. Neem dus snel een kijkje op energiegenie.nl!

Over Nuon Stadswarmte

Nuon Stadswarmte is de warmtevoorziening waarbij meerdere woningen en bedrijven zijn aangesloten op één warmtebron. Je kunt het vergelijken met een grote centrale verwarming. Water wordt op een centraal punt verwarmd en stroomt vervolgens door goed geïsoleerde buizen naar de wijk. Eenmaal afgekoeld, stroomt het water weer terug naar de bron en wordt het weer verwarmd. Omdat er maar één bron is, bereiken we een enorme CO2-reductie in vergelijking met individuele verwarming: in 2017 gemiddeld 54%. De reductie wordt nog groter als de bron zelf ook milieuvriendelijk is. In Amsterdam Noord en - West, Rotterdam en Arnhem wordt het water bijvoorbeeld verwarmd met de verbranding van restafval.

Interessant artikel?