Verduurzamen doe je niet alleen

Duurzame energie

Een beter milieu begint bij jezelf, zo luidde ooit een slogan van de overheid. Nog altijd actueel, maar er zijn vele partijen die Nederland helpen te verduurzamen.

De overheid
Het Rijk bepaalt de grote lijnen op het gebied van verduurzaming. In Den Haag wordt – vaak in overleg met de provincies en gemeenten – bijvoorbeeld bepaald waar windparken mogen komen. Maar ook welke stimuleringsmaatregelen worden ingezet om investeren in duurzame energie zoals zonne-energie en wind aantrekkelijk te maken en dat mensen met zonnepanelen op het dak geld krijgen voor de stroom die ze opwekken, maar niet zelf gebruiken.

Het Rijk heeft bepaald dat in 2020 14% van alle energie duurzaam moet zijn. Naast investeringen in duurzame energie-opwek, moeten CO2-handel de uitstoot van broeikasgas verder verminderen. Minister Kamp van Economische Zaken is de man die in dit kabinet eindverantwoordelijk is voor het Energieakkoord voor duurzame groei, dat werd opgesteld onder leiding van de Sociale-Economische raad. Ed Nijpels is verantwoordelijk voor de commissie die de voortgang en uitvoering van het akkoord bewaakt.

Wetenschap
‘Wij leven niet in een tijdperk van verandering, maar in verandering van een tijdperk’, mooie woorden van hoogleraar Jan Rotmans. Hij is één van de toonaangevende wetenschappers die Nederland kent op het gebied van duurzaamheid. Zonder de wetenschap zou verduurzaming stilstaan. Kan je CO2 uit rookgassen omzetten in elektriciteit? Hoe worden windturbines nog efficiënter? Kun je auto’s compleet op zonne-energie laten rijden? Is het mogelijk energie thuis op te slaan voor later gebruik? Hoe kunnen we burgers ervan overtuigen dat verduurzaming noodzakelijk is? Op dit soort vragen wordt op de universiteiten in Nederland een antwoord gezocht.

De denkers en opiniemakers
Een stofzuiger die de lucht smogvrij maakt. Het lijkt een utopie. Toch is kunstenaar/innovator Daan Roosegaarde druk bezig in Beijing een park te realiseren waar een soort stofzuiger fijnstof uit de lucht haalt. Designers en kunstenaars halen beleidsmakers en wetenschappers uit hun comfortzone en helpen het denken over duurzame energie steeds een stap verder. Net als andere belangrijke opiniemakers. Dit kunnen kritische journalisten zijn zoals Rens de Jong (BNR) en Mathijs Bouman (RTL Nieuws) die de vinger op de zere plek leggen. Maar ook natuurorganisaties zoals Greenpeace en Natuur & Milieu die betrokkenen altijd proberen te bewegen nog een stap verder te doen dan ze van plan waren.


 

De doeners
Naast de overheid en denkers is er een groep die een flinke duit in het zakje kan doen bij de verduurzaming van Nederland. Deze groep bestaat uit bedrijven en de burgers. In het Energieakkoord wordt omschreven wie wat precies kan doen.

- Financiers
De banken, participatiemaatschappijen en fondsen willen de komende jaren middelen beschikbaar stellen waarmee de afspraken uit het Energieakkoord voor duurzame groei waargemaakt kunnen worden. De banken hebben bijvoorbeeld een speciaal expertisecentrum opgericht. De man die bij de SER verantwoordelijk was voor het sluiten van het Energieakkoord, voorzitter Wiebe Draijer, is inmiddels bestuursvoorzitter van de Rabobank.

- Bedrijven
‘Het risico van de klimaatdoelstellingen voor 2050 is dat ze abstract zijn waardoor veel mensen denken “We hebben nog tijd zat’. Maar wij hebben helemaal geen tijd genoeg. Wij moeten nu ingrijpen en dingen doen om de doelstellingen te gaan halen’, zei Nuon-ceo Peter Smink in een interview.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het energieconsumerende (van de tuinders tot zware industrie) bedrijven en energieproducerende bedrijven (zoals Nuon, Essent en Eneco). De eerste groep heeft toegezegd energie efficiënter te gaan gebruiken, meer duurzame energie te gebruiken en het transport van goederen te verduurzamen. De tweede groep, onder wie Nuon, gaat investeren in hernieuwbare energie (uit wind, zon en water), oude kolencentrales sluiten (die van Nuon valt hier niet onder) en biomassa bijstoken.

- Burgers
En ja, uiteindelijk begint het een beter milieu toch ook bij jezelf. De overheid noemt het ons ‘energieke burgers’, we zijn inmiddels met bijna 17 miljoen in Nederland en met zo’n groot aantal kun je inderdaad het verschil maken. Burgers kunnen zelf slim en duurzaam zijn door bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen aan de woning te laten doen, over te stappen op groene stroom, eigen energie op te wekken met zonnepanelen en te kiezen voor duurzaam reizen. De overheid zorgt dat dit alles zo aantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld door subsidie en fiscale aftrekbaarheid.

Zo is de cirkel rond en zorgen we samen voor een schoner Nederland.

Donald Sadoway bij TED-talk

Duurzame energie

Nuon Groen uit Nederland

Met Nuon Groen uit Nederland krijgt u stroom opgewekt uit de natuurlijke bronnen wind en water. De stroom wordt 100% vrij van CO2-uitstoot opgewekt.

Meer over Duurzame stroom
Duurzame opweklocaties

Samen werken aan een schoner Nederland

De overheid, de wetenschap, denkers, opiniemakers en doeners: samen werken we aan een schoner Nederland.

Bekijk de infographic

Zonnepanelen

Wat mogen wij voor u veranderen?

Op deze vraag antwoordde u massaal: beloon vaste klanten, help mij mijn energienota te verlagen en zorg voor meer duurzame energie.

Denk ook mee

Deel dit artikel via: