Steun aan Consumentenbond-onderzoek ingetrokken

duurzame energie en fossiele brandstoffen

Nuon heeft, samen met vijf andere energiebedrijven, zijn steun aan het duurzaamheidsonderzoek van de Consumentenbond ingetrokken.

Nuon, Essent, E.ON, GDF SUEZ, de Nederlandse Energie Maatschappij en Budget Energie hebben besloten niet meer deel te nemen aan het jaarlijkse onderzoek naar de duurzaamheid van energieleveranciers door de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, WNF en Wise. Deze zes energiebedrijven zijn goed voor meer dan 70% van de in Nederland opgewekte en aan consumenten geleverde groene stroom.

Nuon geeft de volgende verklaring over waarom niet meer wordt meegewerkt: “Omdat het onderzoek rammelt, klanten verkeerd informeert over wie er daadwerkelijk bijdraagt aan meer duurzame energie en wie Nederland letterlijk draaiende houdt. Dit hebben we ook veelvuldig besproken met de  onderzoekers.

Wij hebben de afgelopen jaren volledig meegewerkt aan het onderzoek, ondanks herhaalde kanttekeningen dat het onderzoek niet objectief is en appels met peren vergelijkt. Nuon heeft meegedacht, informatie gedeeld en tijd en mankracht ingezet om de onderzoekers te helpen het onderzoek naar een hoger plan te tillen en objectiever te maken. Kijkend naar de vragenlijst, lijkt het dat daar helaas geen gehoor aan wordt gegeven."

Investeren in duurzaam
Tegenover Nu.nl noemt een woordvoerder van Greenpeace de beslissing van de zes energiebedrijven 'een afleidingsmanoeuvre'. ''Waar het ze echt om gaat, is dat ze uit het onderzoek slecht naar voren komen omdat we een lage score geven aan met name kolenstroom.”
Nuon zegt hierover: "Nuon wordt afgerekend op het feit dat we al decennia lang Nederland draaiende houden. Wij leveren met veel trots de elektriciteit die Nederland elke dag draaiende houdt. Op dit moment zijn we in de overgang van steeds minder centrales, naar steeds meer duurzame energie. Maar dat kost tijd. We kunnen uiteraard vanaf morgen alle centrales uitzetten, maar dan staat Nederland stil. Ook partijen die zeggen enkel windmolenstroom te leveren hebben dan een probleem. Want die halen op het moment dat de wind niet waait en de zon niet schijnt hun ‘vergroende’ stroom bij onze centrales vandaan." 

In een eerder interview zei Nuon-COO Martijn Hagens over duurzaamheidsonderzoeken: “Als je naar duurzaamheidsonderzoeken kijkt, dan scoren wij vaak laag. Dat komt omdat er punten worden afgetrokken voor investeringen in kolen. Het onderhoud van een kolencentrale wordt ook gezien als investering.

Als je kijkt naar wat we investeren in duurzame energie dan zijn we zonder twijfel één van de grootste in Nederland en Noord-West-Europa. Maar omdat we ook de verantwoordelijkheid nemen voor het systeem waarbij we fossiele brandstoffen nodig hebben om het licht te laten branden en energie betaalbaar te houden, worden we gezien als niet duurzaam. We willen niet dat Nederland stokt in de transitie naar duurzame energie. We bouwen daarom geen nieuwe kolencentrales, maar we onderhouden wel de enige kolencentrale die wij nog hebben. Voor mij is duurzaamheid ook dat de maatschappij kan blijven functioneren. En daar hebben we nu nog een kolen- en gascentrales voor nodig.”

Objectief
Uitgebreide gegevens over de herkomst van elektriciteit zijn beschikbaar op de overheidswebsite Consuwijzer. Consumenten vinden hier informatie waarmee zij een gefundeerde beslissing kunnen nemen over de keuze van hun energieleverancier. We werken graag met betrokkenen aan een uitbreiding van deze informatievoorziening, en een systematiek waarin de bijdrage van energiebedrijven aan de verduurzaming objectief wordt aangetoond.”

 

Duurzame energie

Nuon Groen uit Nederland

Met Nuon Groen uit Nederland krijgt u stroom opgewekt uit de natuurlijke bronnen wind en water. De stroom wordt 100% vrij van CO2-uitstoot opgewekt.

Meer over Duurzame stroom
Duurzame opweklocaties

Onderzoeken onderzocht

Welke factoren bepalen of een energiebedrijf groen is?

Bekijk de infographic

Groene stroom: hoe zit het nu echt?

Onze wereld van duurzame energie


Energie Genie

Energie bewust met kinderen

Wij vinden het belangrijk om kinderen en jongvolwassenen op een leuke en laagdrempelige manier kennis te laten maken met energie.

Ga naar EnergieGenie

Deel dit artikel via: