Opslag windenergie in nieuwe superbatterij

Nuon Magnum gascentrale in de Eemshaven

Als we groene stroom kunnen opslaan, hebben we geen fossiele brandstoffen meer nodig. Daarom werken we samen met de TU Delft aan de omvorming van onze Magnumcentrale tot superbatterij.

Energiecentrale als superbatterij

Steenkool wordt overbodig
De Magnum-centrale in de Eemshaven is ontwikkeld als multi-fuel-centrale, wat betekent dat er meerdere brandstoffen kunnen worden gebruikt. Tot nu toe hebben we alleen aardgas aangewend en geen steenkool. We hopen binnen 5 jaar een demonstratie van de nieuwe technologie te kunnen geven, waarmee we groene stroom omzetten in ammoniak die we kunnen gebruiken als CO2-vrije brandstof. Hoewel we dus nog een aantal jaren nodig hebben voor de ontwikkeling, kunnen we nu al aangeven dat wij ook in de toekomst geen steenkool zullen gebruiken in de Magnum-centrale.


Over ammoniak
Ammoniak is een verbinding van stikstof en waterstof (NH3). Beide elementen komen algemeen op aarde voor. De lucht bestaat bijvoorbeeld voor 78% uit stikstof en waterstof is het meest voorkomende element in het universum.
Bij ammoniak denken velen aan de doordringende lucht bij het schoonmaken van schilderwerk en aan de effecten van vrijgekomen ammoniak op het milieu (bijvoorbeeld door bemesting). Dat is echter onverbrande ammoniak. Bij de verbranding van ammoniak gaat de stof over in stikstof en waterdamp. De Magnum-centrale beschikt over een DeNOx-installatie voor stikstofoxiden. Bij ons onderzoek staan veiligheid en milieu voorop. Ammoniak wordt al meer dan 100 jaar toegepast in verschillende industrieën. Daarnaast hebben we in Nederland vele jaren ervaring met grootschalige opslag ervan.

Meer informatie vindt u in ons persbericht

Deel dit artikel via:

Duurzame energie

Nuon Groen uit Nederland

Met Nuon Groen uit Nederland krijgt u stroom opgewekt uit de natuurlijke bronnen wind en water. De stroom wordt 100% vrij van CO2-uitstoot opgewekt.

Meer over Duurzame stroom
besparing duurzame energie

Windparken

De online kaart windparken laat precies zien waar wij stroom opwekken uit wind. Hoeveel stroom wordt er opgewekt als het heel hard waait? Bekijk alle actuele feiten en cijfers over onze windparken.

Naar de online kaart met onze windparken

Nuon over windenergie


Energie Genie

Energie bewust met kinderen

Meer lezen over windenergie? Op EnergieGenie leggen we kinderen op een leuke en laagdrempelige manier uit wat de wind allemaal kan.

EnergieGenie