Komt de energie van de ArenA ook bij mij?

Zonnepanelen

Ja, de energie van het zonnedak van de Amsterdam ArenA kan ook zomaar bij u terecht komen. Want sinds vorig jaar heeft Amsterdam ArenA het grootste zonnedak van Amsterdam. Met 4200 zonnepanelen en een oppervlakte van 7000 vierkante meter is het dak bijna zo groot als de grasmat zelf. Daarmee wekt het stadion zijn eigen energie op, maar die energie zou inderdaad ook bij u terecht kunnen komen. Hoe dan? 

Henk Markerink, CEI van de Amsterdam ArenA legt het uit: ‘Op sommige dagen wekt het zonnedak meer energie op dan de ArenA nodig heeft.’ Die teveel opgewekte energie stroomt dan gewoon terug het net in. Zo draagt de zonne-energie van de ArenA ook bij aan de duurzame energievoorziening van gewone huishoudens, zoals die van u.

Klimaatneutraal in 4 stappen
Het zonnedak, dat jaarlijks genoeg energie opwekt om 270 huishouders van elektriciteit te voorzien, is één van de stappen om het duurzame doel van de ArenA te verwezenlijken: een klimaatneutraal stadion in 2015. Om dat te bereiken werden al drie grote stappen gezet:

1. Stadsverwarming voor het hele stadion
Alle ruimtes van het stadion worden nu verwarmd met restwarmte van de elektriciteitscentrale in Diemen. Henk van Raan, directeur facilitair bedrijf Amsterdam ArenA: ‘Daardoor konden de oude gasgestookte verwarmingsketels eruit en daalde onze CO2-uitstoot met bijna vijftig procent.’ En zelfs de restwarmte van de restwarmte wordt gebruikt, want het afgekoelde water stroomt als laatste nog onder de grasmat door. Zo kan die in lijn met de KNVB-eisen worden verwarmd, op een efficiënte en duurzame manier.

2. Van airco’s naar koelwater
Koele luchttoevoer in het stadion is belangrijk, maar airco’s slurpen energie. Dat moest dus duurzamer. Van Raan: ‘Sinds twee jaar koelen we de ArenA niet meer met stroomverslindende airco’s maar met koelwater, diep uit de Ouderkerkerplas.’ Door te koelen met koelwater is de CO2-uitstoot maar liefst 75 procent lager dan met conventionele airco’s.

3. 100% duurzaam opgewekt
Een duurzaam stadion draait op duurzaam opgewekte energie. ‘Sinds begin vorig jaar komt al negentig procent van alle benodigde elektriciteit van het windmolenpark in Oudendijk – groene stroom dus,’ vertelt Van Raan. Het zonnedak van de ArenA levert de laatste tien procent.

Van Raan: ‘We hadden al een negen, maar we gaan voor een tien.’ Verder komt 80 procent van de verlichting van het ArenA-hoofdgebouw van leds, die 30 procent minder energie gebruiken dan gewone lampen. De ArenA werkt samen met Nuon aan een display-stysteem, waarmee bezoekers de duurzame energiestromen straks live door het stadion zien stromen.

Hoeveel bespaart dat nou eigenlijk?
De hoeveelheid energie die het zonnedak aan elektriciteit opwekt (930.000 kWh per jaar), staat gelijk aan het gemiddelde jaarverbruik van 270 Nederlandse huishoudens. Zo voorkomt de ArenA de uitstoot van 430 ton CO2. Dat is vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van 180 auto’s. Door de combinatie van stadswarmte en -koude vermindert de ArenA de CO2-uitstoot met maar liefst 815.000 kilo per jaar.

Duurzame energie

Nuon Groen uit Nederland

Met Nuon Groen uit Nederland krijgt u stroom opgewekt uit de natuurlijke bronnen wind en water. De stroom wordt 100% vrij van CO2-uitstoot opgewekt.

Meer over Duurzame stroom

Onze wereld van duurzame energie


Energie Genie

Energie bewust met kinderen

Wij vinden het belangrijk om kinderen en jongvolwassenen op een leuke en laagdrempelige manier kennis te laten maken met energie.

Ga naar EnergieGenie

Deel dit artikel via: