Windmolens van de Slufterdam: nieuwer, groter, efficiënter

Duurzame energie

Stormachtig, zo kun je de ontwikkeling die windmolens de afgelopen jaren hebben doorgemaakt omschrijven. Huidige windturbines leveren maar liefst 7 keer meer energie op dan de molens van zo’n 20 jaar geleden. In de Slufterdam worden de bestaande molens vervangen door de nieuwste generatie windturbines. Wat levert dat straks extra op? En hoe gaat de bouw van zo’n nieuw windpark in zijn werk?

Nieuwer, groter, efficiënter
Op de meest winderige plek van Nederland, onder de rook van de Rotterdamse havens, ligt de Slufterdam. Op de dam verschijnen in 2017 14 nieuwe windmolens. Deze molens zijn nóg groter en efficiënter dan de twee generaties molens die zij opvolgen op deze locatie.

De groei in capaciteit van de molens zit hem voornamelijk in de grootte van de rotorbladen, de wieken. Hoe groter het blad, hoe meer energie de molen uit de wind kan omzetten. En ook: hoe hoger de molen. De nieuwe molens steken straks maar liefst 100 meter de lucht in, 30 meter hoger dan de huidige molens. Zo hoog als de Euromast zonder de Space Tower.

Wat levert dat extra op?
In de Slufterdam staan al sinds 1992 windturbines. Dat waren er toen 12, met een totaal vermogen van 6 Mega Watt. Straks in 2017 staan er 14 windmolens met een capaciteit van 49 Mega Watt. Met minder molens wordt dus 2 keer meer energie opgewekt. De Slufterdammolens kunnen straks zo’n 60.000 huishoudens een jaar lang van energie voorzien. Daarmee komt de doelstelling die Nederland zich heeft gesteld, van 6.000 Mega Watt aan opgewekte windenergie op land in 2020, weer iets dichterbij.

 

En hoe is dat voor de omgeving?
In de omgeving van de molens van de Slufterdam wonen niet zo veel mensen. Het eerste dorp kom je pas tegen na 4 km. Wat er wel veel is: natuur. En dat blijft natuurlijk zo. Sterker nog: uit het windfonds van het windpark, waarin Nuon jaarlijks een gedeelte van de opbrengst uit het windpark zal storten, wordt onder andere het Zuidhollands Landschap gesteund. Dat geld is bestemd om natuur en recreatie in de omgeving van het windpark te stimuleren.

Hoe gaat dat: een windpark bouwen?
De bouw van een nieuw windpark gebeurt in 3 fases. Te beginnen met de ontwikkelfase, waar de bouwers van de Slufterdam nu middenin zitten. Een fase waarin het vooral draait om het verkrijgen van allerhande vergunningen. In september dit jaar wordt dit afgerond.

Daarna start de aanbestedingsfase, waarin gezocht wordt naar een bouwer van de turbines. Zodra de aanbesteding is gegund, gaat het project de bouwfase in. In grote loodsen worden de onderdelen gebouwd, die op locatie als een soort bouwpakket met enorme kranen in elkaar worden gezet. Klaar om Nederland de komende 20 jaar van duurzame energie te voorzien.

Duurzame energie

Nuon Groen uit Nederland

Met Nuon Groen uit Nederland krijgt u stroom opgewekt uit de natuurlijke bronnen wind en water. De stroom wordt 100% vrij van CO2-uitstoot opgewekt.

Meer over Duurzame stroom

Passie voor windenergie

besparing duurzame energie

Windparken

De online kaart windparken laat precies zien waar wij stroom opwekken uit wind. Hoeveel stroom wordt er opgewekt als het heel hard waait? Bekijk alle actuele feiten en cijfers over onze windparken.

Naar de online kaart met onze windparken

Nuon over windenergie

Deel dit artikel via: