De wereld van duurzame energie

Duurzame energie

Op de vraag: ‘Wat mogen wij voor u veranderen?’, zei u: ‘Zorg voor meer duurzame energie.’ Dat is ook onze ambitie. Daarom wekken wij steeds meer duurzame energie op uit wind, water en zon, zonder CO2-uitstoot. Ook helpt Nuon u uw eigen energie op te wekken en energie te besparen. Want als uw energieleverancier zien we het als onze taak om Nederland te helpen verduurzamen. Zodat u, en komende generaties kunnen genieten van een schonere wereld. 

In het online Dossier Duurzame Energie brengen wij u verhalen over de wereld van duurzame energie. Wat is groene stroom en wat niet? Hoe werkt het? Waarom is niet alle stroom groen? Wat kan ik zelf doen? En hoe ziet de toekomst van duurzame energie er uit? In verschillende artikelen en video’s laten wij zien hoe de duurzame wereld van Nuon eruitziet.

Windenergie  
Wij leveren een grote bijdrage aan de verduurzaming van de energie in Nederland. Al meer dan 30 jaar geleden bouwden wij mee aan het eerste windpark van Nederland. Inmiddels hebben we meer dan 270 windmolens.

Onze nieuwe windtool laat zien op welke plekken deze te vinden zijn, hoeveel stroom ze opwekken en bijvoorbeeld hoeveel voetbalvelden daarmee verlicht kunnen worden. De komende jaren is de bouw van nieuwe windturbines gepland. Wij hebben recent vergunningen gekregen voor 99 windmolens in Windpark Wieringermeer en 14 windmolens in Slufterdam.

Waterenergie
Nederland te plat voor waterenergie? Nee hoor, wij hebben twee waterkrachtcentrales gebouwd in ons platte Nederland. Via verschillende technieken wekken we energie op uit de stroming in rivieren, wat elk jaar genoeg duurzame stroom oplevert voor bijna 24.000 woningen.

Zonne-energie
In 2002 kwamen we al in het Guinness Book of Records met het grootste zonnedak ter wereld, dat nu nog steeds elk jaar ruim 4.000 gezinnen van energie voorziet. Ook op het dak van de Amsterdamse ArenA en Congrescentrum RAI Amsterdam zijn zonnepanelen geplaatst en in Almere hebben wij een zoneiland geopend. Uit deze bronnen voorzien we steeds meer gezinnen van duurzame energie.

Minder CO2  
Nederland zit dus vol duurzame energie. Maar als we nu alleen nog maar energie opgewekt uit natuurlijke bronnen zouden leveren, zit het grootste deel van de Nederlanders opeens zonder licht. Waardoor dat komt? Er is nog te weinig duurzame energie beschikbaar en nog geen grootschalige mogelijkheden om het op te slaan voor de momenten dat het niet waait of de zon niet schijnt. We zijn dus nog afhankelijk van aardgas, steenkool en het duurzamere biomassa.

Maar dat betekent niet dat we ook op dit vlak geen stappen kunnen zetten. Zo zorgen we ervoor dat onze centrales zo min mogelijk CO2 uitstoten door ze zo efficiënt mogelijk te laten produceren. Bovendien wordt restwarmte van afvalverbranding en centrales opgevangen om woonwijken te verwarmen. 

In Nederland leveren wij stadswarmte aan ongeveer 116.000 huishoudens en kleine bedrijven en aan bijna 1.800 grote bedrijven en instellingen. Dat geeft gemiddeld 50% minder CO2-uitstoot in vergelijking met het gebruik van individuele cv-ketels.


Zelf slim en duurzaam
 
Hoe meer Nederlanders kiezen voor eigen duurzame opwek, hoe meer we gezamenlijk duurzaam kunnen opwekken. Daarom delen we graag onze kennis, zodat iedereen ook zelf aan de slag kan met duurzame opwek. Zo helpen we u energie op te wekken met uw eigen zonnepanelen. De techniek daarvan is inmiddels zo verbeterd, dat de investering een rendement oplevert van zo’n 6%.

Stroom van de toekomst
Om verder te verduurzamen, zijn meer groene innovaties nodig. Zo stimuleren we bijvoorbeeld de groei van het aantal elektrische auto’s door steeds meer oplaadpunten te plaatsen.

En we sponsoren het Nuon Solar Team. Studenten aan de TU Delft bouwden een speciale auto die op pure zonnekracht tot wel 145 km per uur kan rijden. Wie weet welke slimme groene oplossingen zij nog meer bedenken?

Wij Nederlanders staan bekend om onze ondernemersgeest en vindingrijkheid. Daarom willen wij niet alleen onze kennis delen, maar anderen ook enthousiasmeren om positieve veranderingen te creëren voor de toekomst. We werken zoveel mogelijk samen met verschillende partijen, van scholen en bewonersorganisaties tot gemeentes en overheden.

Ons doel is om energie betaalbaar en betrouwbaar aan te bieden en zo duurzaam mogelijk te produceren. Zodat u, en de komende generaties, kunnen genieten van een schonere wereld.

Al 35 jaar windenergie

We maken energie steeds duurzamer

U wilt een schonere wereld. Dat begrijpen wij. Daarom zorgen wij dat energie steeds duurzamer wordt. Zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. Wij investeren bijvoorbeeld in windenergie.

Naar Voorop in wind
Duurzame energie

Nuon Groen uit Nederland

Met Nuon Groen uit Nederland krijgt u stroom opgewekt uit de natuurlijke bronnen wind en water. De stroom wordt 100% vrij van CO2-uitstoot opgewekt.

Meer over Duurzame stroom
besparing duurzame energie

Windparken in Nederland

De online kaart windparken laat precies zien waar wij stroom opwekken uit wind. Hoeveel stroom wordt er opgewekt als het heel hard waait? Bekijk alle actuele feiten en cijfers over onze windparken.

Naar de online kaart met onze windparken

Energie Genie

Energie bewust met kinderen

Wij vinden het belangrijk om kinderen en jongvolwassenen op een leuke en laagdrempelige manier kennis te laten maken met energie.

Ga naar EnergieGenie

Deel dit artikel via: