De rol van fossiele brandstoffen

duurzame energie en fossiele brandstoffen

Wind- en zonne-energie groeien sterk in Nederland. De overheid heeft een stip op de horizon gezet: een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Fossiele brandstoffen zijn nu nog nodig om de energietransitie op een verantwoorde wijze te kunnen doen. 

Rijen met windturbines, gezinnen die zichzelf van energie voorzien met zonnepanelen, restwarmte die wordt ingezet voor stadsverwaming; de energietransitie is in volle gang. Het beleid van de overheid is erop gericht om uiteindelijk van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie.

De verwachting is dat in 2020 zo’n 45% van de elektriciteitsopwekking via duurzame bronnen kan gebeuren, met name wind, water en zon. De overige 55% procent is dan nog afkomstig uit fossiele brandstoffen, zoals gas en kolen.

Als het niet waait
Fossiele brandstoffen zijn nodig om de energietransitie op een verantwoorde wijze te realiseren. Het bouwen van duurzame productie, zoals windmolens, kost tijd. Intussen moet elektriciteit voor consumenten betaalbaar blijven en op het moment dat de wind niet waait en de zon niet schijnt, moet er wel stroom zijn.

Gas geldt als een ideale achtervang voor alternatieve energiebronnen als wind en zon. Een gascentrale is makkelijk regelbaar en kun je, net als het gas in de keuken, gemakkelijk ‘aan’ zetten op een windstille dag. Bovendien heeft gas een lagere CO2-uitstoot in vergelijking met andere fossiele brandstoffen.

Nuon heeft in totaal 9 gasgestookte centrales in Nederland. Een deel daarvan produceert naast elektriciteit ook warmte voor stadswarmte. Deze warmtekrachtcentrales zijn efficiënt: het brandstofrendement is hoog en de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en CO2 is aanzienlijk lager dan bij veel andere brandstoffen.


Biomassa
Ook kolen worden gebruikt als achtervang. Bij het stoken van kolen komt relatief veel CO2 vrij. Om die reden hebben ze een slechte naam. Zo wordt er in het EnergieAkkoord, - door 40 organisaties gesloten om duurzame groei in Nederland mogelijk te maken - gesproken over het sluiten van oude kolencentrales.
De enige kolencentrale van Nuon aan de Hemweg in Amsterdam valt hier niet onder. Dit is namelijk één van de modernste kolencentrales van Europa en het plan is om hier op termijn biomassa bij te stoken.

Laatste kolencentrale van Nuon
De kolencentrale Hemweg 8 in Amsterdam is midden jaren negentig in bedrijf gegaan. De centrale heeft slimme technologieën voor de afvang van vervuilende stoffen, zoals fijnstof, zwavel, stikstofoxiden, complexe koolwaterstoffen, stof en zware metalen. Een aantal ervan kent u misschien nog van scheikunde.

Bijzonder is de DeNOx-installatie die in 2006 achter het ketelhuis is gebouwd. Deze installatie haalt 85% van de stikstofoxiden uit de rookgassen, waardoor de uitstoot van stikstofoxide (NOx) beduidend afneemt.

Weetjes over de Nuon-centrales

  • Hemweg 9 is een gasgestookte centrale, gebouwd in 2012 in het Amsterdamse havengebied. Dit type gascentrale biedt het hoogst beschikbare rendement (circa 59%) en heeft, mede door de ingebouwde installatie om stikstofoxiden (NOx) af te vangen, zeer lage emissies. 
  • Het verschil tussen de centrales in Velsen en andere centrales in Nederland is dat er restgassen als hoogovenmenggas en cokesovengas afkomstig van staalfabrikant Tata Steel verstookt worden. Het hergebruik van de restgassen levert een aanzienlijke milieubesparing op want het voorkomt dat deze zomaar verbrand (afgefakkeld) moeten worden en in de lucht verdwijnen.
  • In het voorjaar neemt een slechtvalkfamilie zijn intrek in een nestkast in de liftschaft van Hemweg 8, waar de kolencentrale van Nuon is gevestigd. In 2003 nestelden zich voor het eerst slechtvalken in de Amsterdamse centrales van Nuon.
Binnenkort weer meer over de slechtvalken
Duurzame opweklocaties

Zo werkt een kolencentrale

Nieuwsgierig hoe een kolencentrale nu precies werkt?

Bekijk de infographic

Een rondleiding door de Nuon centrale in Diemen

Duurzame energie

Nuon Groen uit Nederland

Met Nuon Groen uit Nederland krijgt u stroom opgewekt uit de natuurlijke bronnen wind en water. De stroom wordt 100% vrij van CO2-uitstoot opgewekt.

Meer over Duurzame stroom

Zonnepanelen

Wat mogen wij voor u veranderen?

Op deze vraag antwoordde u massaal: beloon vaste klanten, help mij mijn energienota te verlagen en zorg voor meer duurzame energie.

Denk ook mee

Deel dit artikel via: