Beleggen in wind kan ik dat ook?

Duurzame energie

Een klein stukje windmolen kopen, investeren in een coöperatie of misschien toch een beleggingsfonds in duurzame energie. Iedereen wil wel een steentje bijdragen aan het milieu, zeker als het ook nog financieel aantrekkelijk is.

Nederland is een echt windland. Het overheidsbeleid is erop gericht het aantal windmolens flink te laten groeien om de energieproductie te verduurzamen. Niet zo gek dat ook particulieren steeds meer interesse krijgen in beleggen in wind. Op de bank wordt spaargeld tenslotte niet met grote sprongen meer waard. Er zijn verschillende mogelijkheden met ieder zijn eigen voor- en nadelen. Een drietal voorbeelden:

Winddelen
De Windcentrale is een crowdfunding-bedrijf dat windmolens opsplitst in duizenden stukjes, winddelen. Mensen kunnen één of meer winddelen kopen voor 250 euro. Zo lang de molen draait, ‘ontvangt’ de koper de opgewekte stroom van zijn Winddelen, dat wil zeggen: deze stroom wordt automatisch in mindering gebracht op zijn energienota. Een Winddeel wekt gemiddeld 500 kWh per jaar op. Als voordelen noemt het bedrijf: 100% groen, zonder gedoe, voordelig en een vaste prijs, ‘prijszekerheid bij stijgende stroomprijzen. Bij een relatief lage jaarlijkse stroomprijsstijging van 2%, is het financiële rendement op je Winddelen jaarlijks al ongeveer 6%.’

In dat laatste zinnetje zit ook een risico besloten: de stroomprijzen zijn de afgelopen paar jaar bijvoorbeeld licht gedaald. Bij een stroomprijs van 9 cent levert het winddeel 45 euro per jaar op. Na aftrek van de kosten voor onderhoud, ongeveer 25 euro per jaar, blijft hiervan 20 euro over. Als de stroomprijs daalt naar 8 cent blijft er nog 15 euro per jaar over en daalt het rendement dus.

Een ander risico is de aanname dat de verwachte productie van de windmolen 500 kWh per jaar is. Deelnemers krijgen naar rato stroom geleverd op basis van de werkelijke productie. In een goed windjaar betekent dit veel stroom en in een slecht jaar minder. De Windex, de index die het windaanbod uitdrukt, is sinds 2002 op 93 uitgekomen, terwijl 100 normaal was. Hierdoor kan het rendement nog een paar tiende dalen.

Participatiefondsen
Beleggers met een grotere portemonnee kunnen investeren in een participatiefonds zoals Meewind. Samen met andere particulieren, provincies en gemeenten investeert u vanaf 1030 euro in windparken op zee of regionale energieprojecten. Het verwachte rendement ligt volgens Meewind tussen de 7 en 10%. Aantrekkelijke percentages, maar volgens beleggingsexperts is op deze manier investeren in windenergie niet zonder risico.
Het zijn vaak achtergestelde leningen. Als er te weinig geld is, dan wordt aan investeerders meer geld gevraagd. Ook kan het rendement lager uitpakken als de kosten hoger dan veracht zijn. Het is door een lange looptijd (vaak 20 jaar) sowieso geschikter voor mensen met een lange adem

Beleggingsfonds
Veel beleggingsbanken bieden duurzame beleggingsfondsen aan. Voorbeelden van fondsen die beleggen in windenergie zijn: DoubleDividend, ASN Milieu & Waterfonds, en het Triodos Groenfonds (een van de oudste fondsen). Hierbij wordt door beleggingsexperts ook weer aangeraden goed de prospectus te lezen. Sommige fondsen halen een rendement van wel 15%, maar hebben een hoog risico. Bij andere fondsen valt het rendement tegen. Zo werd over de laatste 5 jaar over het Groenfonds een rendement van slechts 1,1% gehaald.

Aansluiten bij energiecoöperatie
Via een energiecoöperatie kun je mede-eigenaar van windmolens worden. Als mede-eigenaar kun je naar draagkracht investeren, windstroom afnemen en medezeggenschap hebben over de projectontwikkeling en de rendementen. Het verschil met financiële participatie zoals de Windcentrale of Meewind is dat de betrokkenheid breder en in een vroeger stadium is. In totaal zijn er nu meer dan 100 energiecoöperaties in Nederland. Op RESCoopNL vind je een overzicht van alle coöperaties die zich op windenergie richten [Bron: Milieu Centraal]

Uiteraard doe je beleggen in wind nooit uitsluitend voor je eigen spaarrekening, maar ook voor een schonere toekomst. Voor wie het niet aandurft, is er altijd groene stroom, zoals Groen uit Nederland van Nuon. Die bestaat voor 85,4% uit windenergie en 14,6% uit waterkracht, beiden opgewekt in Nederland.


.

besparing duurzame energie

Windparken

De online kaart Windparken laat precies zien waar Nuon stroom opwekt uit wind. Hoeveel stroom wordt er opgewekt als het heel hard waait? Bekijk alle actuele feiten en cijfers over de windparken van Nuon.

Naar de online kaart windparken
Duurzame energie

Nuon Groen uit Nederland

Met Nuon Groen uit Nederland krijgt u stroom opgewekt uit de natuurlijke bronnen wind en water. De stroom wordt 100% vrij van CO2-uitstoot opgewekt.

Meer over Duurzame stroom

Nuon over windenergie

Passie voor windenergie

Projecten

Duurzame projecten

Een duurzame energieleverancier zijn, is een onderdeel van onze strategie. We zijn daarom voortdurend bezig onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren. Lees meer informatie over onze duurzame projecten.

Duurzame projecten Nuon

Energie Genie

Energie bewust met kinderen

Meer lezen over windenergie? Op EnergieGenie leggen we kinderen op een leuke en laagdrempelige manier uit wat de wind allemaal kan.

EnergieGenie

Deel dit artikel via: