Afval bestaat niet

Zonnepanelen

Netjes uw afval gescheiden? Glas in de glasbak, papier en plastic in aparte bakken. En de rest? Waardeloos, zou je zeggen. Mis! Want met restafval verlicht en verwarm je delen van de stad of laat je zelfs de tram rijden. Van afval naar duurzame energie. Hoe werkt dat eigenlijk?

Van afval naar duurzame energie

1. Op een hoop
Nadat vuilniswagens het huisvuil hebben opgehaald, wordt het naar de afvalenergiecentrale vervoerd. Daar komt het afval terecht in enorme containers.

2. Goed mengen
Grote grijpers zorgen ervoor dat het afval goed gemengd wordt, zodat er geen grote stukken vochtig afval meer tussen zitten. Want dat is slecht voor de verbrandingsovens.

3. De fik erin
De grijpers gooien het afval in de verbrandingsovens, die dag en nacht branden. Krachtige filters zuiveren de rook van gevaarlijke stoffen. De warmte van het vuur wordt gebruikt voor duurzame energie.

4. De stad verwarmen   
Het vuur verwarmt grote vaten water. Dat water gaat via een geïsoleerd leidingnet naar gebouwen in de directe omgeving. 

 

Van daaruit gaat het via leidingen naar woonwijken die zijn aangesloten op stadsverwarming, waar het zorgt voor verwarming van de woning en voor warm water uit de kraan.

Het afgekoelde water gaat terug naar de afvalenergiecentrale, waar het opnieuw wordt verwarmd. Zo is de cirkel rond.

5. De tram laten rijden
De stoom die vrijkomt bij het verwarmen van het water, zet een groot scheprad in beweging. Een generator zet de bewegingsenergie van het rad om in elektriciteit - groene stroom - die wordt geleverd aan het elektriciteitsnet.

Zo maken de trams in Amsterdam gebruik van groene stroom uit afvalenergiecentrale AEB.

6. De rest is voor de weg
De onbrandbare materialen die overblijven worden opgevangen, gescheiden en verwerkt tot nieuwe grondstoffen als metalen, zand en pekelzout. Vooral de wegenbouw heeft nog iets aan deze resten.

Waarom verbranden we niet ál het afval?
Hoewel een afvalenergiecentrale duurzame energie uit afval kan halen, blijft het voorkomen of hergebruiken van afval natuurlijk het allerduurzaamst. Afval scheiden blijft daarom belangrijk, vooral glas en papier en natuurlijk schadelijke stoffen zoals verf en batterijen. Voor het afval dat na de scheiding overblijft, is verbranding wel de meest duurzame oplossing.

De stadswarmte die dankzij de verbranding wordt geleverd, zorgt bovendien voor een aanzienlijke CO2-reductie. In Nederland levert Nuon stadswarmte aan ongeveer 116.000 huishoudens en bijna 1.800 bedrijven met een aansluiting voor grootverbruik. Stadswarmte uit afvalverbranding geeft 70% tot 80% minder CO2-uitstoot dan HR-ketels.

Van afval naar stadswarmte

De reis van afval

Duurzame energie

Nuon Groen uit Nederland

Met Nuon Groen uit Nederland krijgt u stroom opgewekt uit de natuurlijke bronnen wind en water. De stroom wordt 100% vrij van CO2-uitstoot opgewekt.

Meer over Duurzame stroom

Duurzame energie

Hulp bij recyclen?

Niet al het afval is restafval. Moet een lege chipszak bij het plastic afval? Wat doe je met een lege spuitbus? De recyclemanager vertelt precies welk afval in welke bak hoort. Handig!

Naar de recyclemanager

Deel dit artikel via: