7 vragen en antwoorden over de rol van kolencentrales

De CO2-uitstoot in Nederland moet omlaag en het sluiten van kolencentrales draagt hieraan bij. 7 vragen en antwoorden over de rol van kolencentrales.

1. Waarom wordt er ineens zoveel gesproken over het sluiten van kolencentrales?

De wetenschap, de politiek en de maatschappij hebben zich tijdens de klimaattop COP21 in Parijs uitgesproken over de maatregelen die nodig zijn om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft 26 november 2015 een motie aangenomen waarin staat dat alle kolencentrales in Nederland moeten sluiten. Zij hebben het kabinet de opdracht gegeven samen met de energiesector een plan te maken. Het kabinet heeft in januari 2017 aangegeven dat de verdere besluitvorming door het nieuwe kabinet zal gebeuren.

2. Hoeveel kolencentrales zijn er in Nederland?

Tot 2016 stonden er tien kolencentrales in Nederland. Vijf centrales van voor 1990 werden en worden in resp. 2016 en 2017 gesloten. Dit staat ook in het Energieakkoord uit 2013. De overige vijf zouden volgens dit akkoord voorlopig open blijven en vergroenen.

3. Heeft Nuon ook een kolencentrale?

Wij hebben één kolencentrale in ons bezit. Deze staat aan de Hemweg in Amsterdam en stamt uit 1994. Met geavanceerde technologieën voor de afvang van (fijn)stof, zwavel, stikstofoxiden, koolwaterstoffen en zware metalen zorgen we dat de CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd.

4. Was Nuon al van plan de kolencentrale te sluiten?

Bijna iedereen wil een schonere wereld. Wij ook. Al vanaf 2015 zijn we met de overheid in gesprek over de mogelijke vervroegde sluiting van onze kolencentrale. We zijn bereid om de Hemwegcentrale vanaf 2020 te sluiten, ondanks dat de technische levensduur van de centrale tot 2034 is. Nuon wil de centrale vervroegd sluiten in 2020 en afzien van inkomsten na sluiting, maar alleen met compensatie voor goede en verantwoorde begeleiding van onze collega’s in de centrale en bij voorkeur van werk naar werk.

5. Hoe worden we van energie voorzien als alle kolencentrales sluiten?

In Nederland wordt 85% - 90% van de elektriciteit nog met fossiele brandstoffen als kolen en gas opgewekt. Slechts 10% - 15% is duurzaam geproduceerd. Nuon is koploper in het investeren in duurzame energie en wij geloven dat energie uit wind, zon en waterkracht de toekomst heeft. Maar om zeker te zijn dat er energie wordt geleverd als de wind niet waait en de zon niet schijnt, moeten we voorlopig terug kunnen vallen op energie die met fossiele brandstof wordt opgewekt.

We onderzoeken met verschillende partijen naar oplossingen voor grootschalige opslag van elektriciteit. In een verantwoorde transformatie van energie op basis van fossiele brandstof naar energie die duurzaam is opgewekt, hoort voor ons onder meer de afbouw van al het gebruik van kolen voor de productie van energie en het behoud van de gascentrales. Wij hebben in het verleden bewust gekozen voor de bouw van nieuwe gascentrales in plaats van kolencentrales. Via deze gascentrales als flexibele back-up voor de momenten dat er geen wind en zon is, werken we aan een toekomst waarin we elektriciteit CO2-vrij opwekken. Met deze doelstelling voor ogen ontwikkelen wij bijvoorbeeld onze Magnum-centrale verder tot een ammoniak/waterstof-centrale zonder CO2-uitstoot. Gascentrales stoten de helft minder CO2 uit dan kolencentrales. Toch staan deze gascentrales momenteel stil. Dit komt omdat kolen zo goedkoop zijn en omdat de prijs die bedrijven moeten betalen voor de CO2 die zij uitstoten laag is.

6. Wil Nuon de kolencentrale wel uitzetten?

We zouden liever gebruik maken van onze gascentrales. Alleen is het op dit moment zo dat elektriciteit opwekken met aardgas vaak niet rendabel is. Wij zijn een commercieel bedrijf. En we moeten geld verdienen, om te kunnen investeren in de productie van duurzame energie. Daarom wil Nuon graag dat de uitstoot van CO2 duurder wordt gemaakt. Dat maakt het aantrekkelijker om de gascentrales in te zetten. Dit levert een CO2-reductie op van 50% ten opzichte van het gebruik van kolen als brandstof. Bovendien is gas heel makkelijk omhoog en omlaag te draaien waardoor het zeer geschikt is voor een flexibele achtervang van het steeds wisselende aanbod van zon- en windenergie.

7. Hoe ziet Nuon de toekomst?

We zien de toekomst als volgt:

  • wij gaan nog meer energie uit wind en zon opwekken; Nuon is nu al koploper in investeringen in duurzame energie
  • consumenten en bedrijven gaan zelf meer energie uit wind en zon opwekken
  • efficiënte gascentrales zorgen voor een stabiele levering van energie op de momenten dat de wind en zon het laten afweten.

We zijn één van de grootste producenten van windenergie in Nederland en denken dat het mogelijk is de groei van deze productie te versnellen in de komende jaren. In de overgang naar een duurzame energievoorziening willen wij zorgen dat het licht blijft branden en energie betaalbaar blijft. We ondersteunen onze klanten met nieuwe producten, oplossingen en diensten, zoals elektrisch vervoer via één van onze 2300 laadpalen en het stimuleren van eigen opwek door bijvoorbeeld zonnepanelen. We schenken ook veel aandacht aan energiebewustzijn en energiebesparing. De meest duurzame energie is tenslotte de energie die we niet verbruiken. Verduurzamen doen we samen.

Interessant artikel?