7 vragen en antwoorden over de rol van kolencentrales

De CO2-uitstoot in Nederland moet omlaag en het sluiten van kolencentrales kan hieraan bijdragen. 7 vragen en antwoorden over de rol van kolencentrales.

1. Waarom wordt er ineens zoveel gesproken over het sluiten van kolencentrales?

De wetenschap, de politiek en de maatschappij hebben zich tijdens de klimaattop COP21 in Parijs uitgesproken over de maatregelen die nodig zijn we om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft 26 november 2015 een motie aangenomen waarin staat dat alle kolencentrales in Nederland moeten sluiten. Zij hebben het kabinet de opdracht gegeven samen met de energiesector een plan te maken.

2. Hoeveel kolencentrales zijn er in Nederland?

In Nederland staan tien kolencentrales. Vijf daarvan zijn voor 1990 gebouwd en sluiten in 2016 en 2017. Dit staat in het Energieakkoord uit 2013. De overige vijf zouden volgens dit akkoord voorlopig open blijven en vergroenen.

3. Heeft Nuon ook een kolencentrale?

Wij hebben één kolencentrale in ons bezit. Deze staat aan de Hemweg in Amsterdam en stamt uit 1994.

4. Was Nuon al van plan de kolencentrale te sluiten?

Nuon herkent de toenemende druk op kolencentrales. Wij begrijpen ook dat de regering beleid moet ontwikkelen om invulling te geven aan de Urgenda-uitspraak uit 2015. Nuon heeft daarom eerder aangegeven bereid te zijn in gesprek te gaan over zowel de mogelijke vervroegde sluiting van onze Hemweg-centrale als over vergroening door biomassa-bijstook. Wij luisteren naar de maatschappelijke behoefte om de CO2-uitstoot in Nederland te reduceren.

5. Hoe worden we van energie voorzien als alle kolencentrales sluiten?

Momenteel wordt 90% van de elektriciteit in Nederland nog met fossiele brandstoffen als kolen en gas opgewekt; slechts 10% is duurzaam geproduceerd. Nuon is koploper in investeren in duurzame energie en wij geloven dat energie uit wind, zon en water de toekomst heeft. Maar om zeker te zijn dat er energie wordt geleverd als de wind niet waait en de zon niet schijnt, moeten we terug kunnen vallen op fossiele brandstof. Nuon onderzoekt met verschillende partijen naar oplossingen voor grootschalige opslag van elektriciteit. In een verantwoorde transformatie van fossiel naar duurzaam hoort voor Nuon onder meer de afbouw van al het kolenvermogen en het behoud van de gascentrales. Wij hebben in het verleden bewust gekozen voor de bouw van nieuwe gascentrales in plaats van kolen. Via deze gascentrales als flexibele back-up voor wind en zon streeft Nuon naar een toekomst waarin elektriciteit CO2-vrij wordt opgewekt. Met deze doelstelling voor ogen ontwikkelen wij bijvoorbeeld onze Magnum-centrale verder tot een ammoniak-centrale zonder CO2-uitstoot. Gascentrales stoten de helft minder CO2 uit dan kolencentrales. Toch staan deze gascentrales momenteel stil. Dit komt omdat kolen zo goedkoop zijn en omdat de prijs die bedrijven moeten betalen voor de CO2 die zij uitstoten laag is.

6. Wil Nuon de kolencentrale wel uitzetten?

We zouden liever gebruik maken van onze gascentrales. Alleen is het op dit moment zo dat elektriciteit opwekken met aardgas vaak niet rendabel is. Wij zijn een commercieel bedrijf. En we moeten geld verdienen, ook om te kunnen investeren in duurzame energie. Daarom wil Nuon graag dat de uitstoot van CO2 duurder wordt. Dat maakt het aantrekkelijker om de gascentrales in te zetten. Dit levert een CO2-reductie van 50% ten opzichte van kolen op. Bovendien is gas heel makkelijk omhoog en omlaag te draaien waardoor het zeer geschikt is voor een achtervang van het steeds wisselende aanbod van zon- en windenergie.

7. Hoe ziet Nuon de toekomst?

Nuon ziet de toekomst als volgt:

  • wij gaan nog meer energie uit wind en zon opwekken; Nuon is nu al koploper in investeringen in duurzame energie
  • consumenten en bedrijven gaan zelf meer energie uit wind en zon opwekken
  • efficiënte elektriciteitscentrales zorgen voor een stabiele levering van energie op de momenten dat de wind en zon het laten afweten.

We zijn één van de grootste windproducenten in Nederland en denken dat het mogelijk is de groei van windproductie te versnellen in de komende jaren. In de overgang naar een duurzame energievoorziening willen wij zorgen dat het licht blijft branden en energie betaalbaar blijft. We ondersteunen onze klanten met nieuwe oplossingen en diensten, zoals elektrisch vervoer via één van onze 2300 laadpalen en het stimuleren van eigen opwek door bijvoorbeeld zonnepanelen. We schenken ook veel aandacht aan energiebewustzijn en energiebesparing. De groenste energie is tenslotte de energie die we niet verbruiken. Verduurzamen doen we samen.

Lees meer over hoe wij energiebronnen duurzaam inzetten

Interessant artikel?