Samenwerken voor vrede in Colombia

PAX voor Vrede roept op om te stoppen met het inkopen van kolen uit Colombia. Nuon en moederbedrijf Vattenfall zetten zich al lange tijd in voor verbetering in de totale steenkolenketen en zijn altijd het gesprek hierover aangegaan. Ook met PAX.

Voor de ontwikkeling van Colombia is een sterke economie nodig

Colombia is een land in ontwikkeling en heeft een roerig verleden. Wij helpen graag bij het ontwikkelen van dit land. De overheid heeft ons gevraagd vooral actief te blijven in Colombia. Wil je een land opbouwen, dan heb je een sterke economie nodig. De mijnbouw is heel belangrijk voor het bieden van banen en inkomen. En besteedbare inkomens zijn weer belangrijk voor de economie van het land.

Een boycot is slecht voor de Colombiaanse gemeenschap

Pax vraagt ons te stoppen met het kopen van kolen uit Colombia. Maar Colombiaanse maatschappelijke organisaties vragen ons juist actief te blijven in hun land. Wij waarderen de inzet van PAX om het onderwerp op tafel te krijgen, maar geloven dat de aanpak van PAX mensen uit elkaar drijft, in een samenleving waarin partijen juist proberen dichter tot elkaar te komen.

Samenwerken aan verbetering

Minister Kamp van Economische Zaken, Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Nederlandse energieproducenten E.ON, EPZ, Essent, ENGIE en Nuon hebben in november 2014 een convenant gesloten om de omstandigheden in de steenkoolmijnen te verbeteren. In het convenant verplichten wij onszelf om de toelevering van steenkolen kritisch te onderzoeken op mogelijke misstanden en om afspraken te maken met mijnbouwbedrijven over de aanpak van aangetroffen problemen.

Voortrekker in het verbeteren van de steenkolenketen

Wij zijn mede-oprichter van de internationale organisatie Bettercoal.  Wij vragen mijnbouwbedrijven rechtstreeks én via Bettercoal om zich in te zetten voor een kolenketen die het milieu beschermt, mensenrechten respecteert en positief bijdraagt aan de leefbaarheid van werknemers en gemeenschappen.  Wij stellen bovendien drie extra voorwaarden aan Colombiaanse leveranciers: dat ze publiekelijk elke vorm van mensenrechtenschending afkeuren, en dat ze het vredesproces in Colombia en het verzoeningsproces voor slachtoffers van mensenrechtenschending in het verleden publiekelijk ondersteunen.

Onze aanpak helpt bij wederopbouw

Wij zien dat dat werkt: de leveranciers geven gehoor én voldoen aan deze voorwaarden en werken hard aan verbeteringen die de regio helpen bij de wederopbouw. Zo werken de bedrijven samen met de overheid aan het ontwikkelen van vredesprogramma’s, het tegengaan van armoede, maar bijvoorbeeld ook heel concreet bij het bouwen van een sportcomplex voor jeugd in de regio.

We gaan het gesprek niet uit de weg

We blijven werken aan verdere verbeteringen in de regio. Begin volgend jaar zullen we Colombia opnieuw bezoeken om met de mensen daar in gesprek te gaan en vooral te luisteren. Daarvoor hebben we PAX gevraagd om ons met de juiste mensen in contact te brengen. Want wij gaan het gesprek niet uit de weg.

Toekomst zonder kolen

Wij richten ons op het  verduurzamen van de energieproductie. We staan open voor een mogelijke vervroegde sluiting van onze enige kolencentrale en zijn hierover in gesprek met de overheid. Wij zien een toekomst zonder kolen. Maar zolang we hierin actief zijn, zullen we ons blijven inzetten voor verbetering van de steenkolenketen. In 2015 kwam 19% van onze kolen uit Colombia.

Voor meer informatie zie:

http://bettercoal.org/

https://www.ihrb.org/focus-areas/colombia

https://www.cordaid.org/nl/nieuws/economische-missie-naar-colombia-om-de-kolen-supply-chain-te-verbeteren/

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-kun-jij-doen?

https://www.nuon.com/overheid-en-energieproducenten-tekenen-steenkolenconvenant/

https://corporate.vattenfall.com/sustainability/high-performance/sourcing-and-purchasing/fuel-procurement/procurement-hard-coal/

 

 

Interessant artikel?