54% CO₂-reductie 2017 in Nederland

Bewoners en bedrijven met een aansluiting op stadswarmte en/of koude van Nuon hebben in Nederland 215.842 ton CO2-reductie gerealiseerd. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om u een beeld te geven, laten we zien hoeveel u nodig heeft aan alternatieven om dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot te vermijden. Er zouden 104 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Of een bos met 10.792.100 bomen over een jaar gemeten. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan worden dat 135.187 huizen met zonnepanelen.

215.842 ton CO2-reductie staat voor:

0
104 grote windturbines van 2 MW

0
Aantal bomen in een bos

0
Aantal huizen met zonnepanelen

TNO valideert onze reductiegegevens

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2017. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Waalsprong (Nijmegen) als steekproef is genomen. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-emissie die in de CO2-reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen.

Samenvatting rapport TNO

CO₂-reductie in 2017

Warmtenetten: oplossing voor forse CO2-reductie

Grootschalige warmtenetten danken hun bestaan aan grote hoeveelheden warmte die in de buurt beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld warmte van elektriciteitsproductie of van een afvalenergiebedrijf, en in toenemende mate van volledig duurzame bronnen. Best logisch dat we ervoor zorgen dat die warmte niet verdwijnt, maar gebruiken als oplossing voor de verwarming van woningen en bedrijven. Hoeveel individuele CO2-uitstoot we daarmee voorkomen ziet u hierboven en in de rapportages per plaats of regio.

Nieuwe duurzame bronnen

Sommigen zien ondanks de mooie resultaten toch bevestigd wat ze al dachten: stadsverwarming is wel milieuvriendelijker dan individuele gasgestookte ketels maar het is nog niet duurzaam genoeg. Ik begrijp dat. En wat mij betreft is het ook helemaal waar. Daarom zorgen we voor verdere verduurzaming en vertellen we hoe we dat doen. Samen met partners voegen we nu en in de toekomst nieuwe warmtebronnen toe aan het net, zoals biomassa, warmte van datacenters, geothermie en waterstof. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat aanbieders van, soms kleine, duurzame bronnen én afnemers die klimaatneutrale warmte willen elkaar weten te vinden. Zo gaan we aan de slag met de urgentie om binnen één generatie afscheid van fossiele bronnen te nemen. Bij Vattenfall is dat de letterlijke strategie: fossil-free within one generation. Onze warmtenetten zijn er klaar voor!

Alexander van Ofwegen – directeur Nuon Warmte

Ontwikkelingen 2017 Nuon Nederland

In 2017 hebben we met stadsverwarming en duurzame koude in Nederland:

  • het aantal woningequivalenten met stadsverwarming en/of duurzame koeling vastgesteld op 214.918 per einde jaar. Dit is een groei van 4.785 woningequivalenten. Het totale aantal aangesloten woningen kwam uit op 127.439
  • 39 bedrijven en instellingen met een grootverbruikersaansluiting toegevoegd. Per einde jaar zijn er 1.875 grootverbruikers.
Warmte-etiket

Warmte-etiket

Op het Warmte-etiket ziet u per regio met welke energiebronnen de geleverde warmte in 2017 is opgewekt. De verschillende bronnen hebben elk hun eigen effecten op het CO2-reductie resultaat. Ook dit is in één oogopslag te zien onder het kopje ‘Milieugevolgen.’ Met dit  Warmte-etiket maken we de herkomst van onze stadswarmte weer een stukje transparanter.

Informatie over warmte-etiket

Onze missie is om in één generatie fossielvrij te zijn

Onze missie is om in één generatie fossielvrij te zijn. Stadsverwarming speelt in die duurzame ambitie een onmisbare rol. Deze video laat in slechts anderhalve minuut zien waarom dat zo is.

CO₂-reductiecalculator

Bereken hoeveel CO2-uitstoot een woning met Nuon Stadswarmte gemiddeld bespaard heeft met stadsverwarming. Of bereken het voor een woongebouw of zelfs een hele wijk. De uitkomst is bepaald met het percentage CO2-reductie dat bij dit deelrapport hoort.

Bereken voor

Waarom reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. Met schonere en efficiëntere energiebronnen, zoals het warmtenet, beperken we de uitstoot.

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

Behaald resultaat

Als uw wooncomplex of wijk in 2017 op Nuon Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee 0 kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van 0 zonnepanelen.

 
55
Zonnepanelen

CO₂-uitstoot reduceren, hoe werkt dat?

In ons spel zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Soms heel moeilijk en soms verrassend eenvoudig. Voeg zelf duurzame bronnen toe en krijg inzicht in de impact en complexiteit. Bekijk wat er allemaal kan met een warmtenet en het effect van elke keuze. 

Speel het CO₂-reductiespel

document icon Created with Sketch. PDF
Download

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar u.

Bel of mail ons

088 098 36 29
warmte.maatwerk@nuon.com