Contactgegevens Nuon. Zo bereikt u ons.

Nuon is u graag van dienst. Wij zijn bereikbaar voor uw vragen en opmerkingen.

Telefoonnummer klantenservice: 0900 0808

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. 
U betaalt hiervoor uw gebruikelijke belkosten.

Belt u vanuit het buitenland?
Telefoon: + 31 26 845 02 71 (normaal tarief).
Belt u dan met een vast toestel en gebruik geen geheim nummer.

Postadres

Postbus 40021
6803 HA Arnhem

Nuon Servicedesk

Bel onze ServiceDesk:

0800 2021. Dit nummer is gratis. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.

* Heeft u Nuon Huisbeveiliging? 
Bel onze servicedesk: 0800 2021. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur

Storing melden
Bij gaslek of stroomstoring. Bel het Nationaal Storingsnummer: 0800 9009.

Betalingen

IBAN: NL54 INGB 0000 0005 03

Wilt u een factuur vanuit het buitenland betalen, gebruikt u dan de volgende BIC code.
BIC: ING BNL 2A

Nuon publieksvoorlichting

Postbus 41920
1009 DC Amsterdam

N.V. Nuon Energy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 33292246.
Statutair gevestigd:
Hoekenrode 8
1102 BR Amsterdam

Btw-identificatienummer: NL 8075.85.932.B01

N.V. Nuon Energy is houdermaatschappij van de Nuon-groep. Hieronder vallen N.V. Nuon Sales Nederland, N.V. Nuon Customer Care Center, en N.V. Nuon Warmte.

Toezichthouder in de energiesector is de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Nuon is aangesloten bij Energie-Nederland Vereniging van Energiebedrijven in Nederland. Deze brancheorganisatie draagt namens de energiebranche bij aan een toekomstgericht energiebeleid.

 

Klant worden

is eenvoudig. Kies online uw product. Heeft u al een andere leverancier? Geen probleem, wij betalen uw opzegkosten.

Kies uw energieproduct