Vergoeding van uw overstapkosten

Fijn dat u voor ons gekozen heeft

Bij uw overstap houden we rekening met de looptijd van uw vorige contract. Toch komt het voor dat er contractbreuk ontstaat. Uw vorige leverancier berekent dan een opzegvergoeding (opzegkosten).

Compensatie opzegkosten

Als het vergoeden van de opzegkosten een onderdeel is van een actieaanbod ontvangt u compensatie van de opzegkosten (overstapkorting). U vindt dit terug in de e-mail of brief van uw nieuwe contract en in de voorwaarden. De hoogte van de opzegkostenvergoeding geldt per contract, hangt af van de looptijd van het contract en is maximaal: 

 •  € 50,-   : 1- of 2-jarig contract
 •  € 125,- : 3-jarig contract of langer

Komt u in aanmerking voor overstapkorting, volg dan onderstaande stappen:

   Een zorgeloze overstap!

   • Uw overstap in 3 stappen
   • U houdt gewoon stroom en gas 

    Zo verzorgen wij uw overstap


    1. Download het formulier

    • Download het aanvraagformulier:

    2. Vul het formulier in

    • Vul uw IBAN in
    • Voeg uw handtekening toe
    • Betaal de overstapkosten
    Het is belangrijk dat u de factuur van uw vorige leverancier wel betaalt.

    3. Stuur alle documenten op

    • Binnen 6 weken na factuurdatum
    • Kopie opzegkostenfactuur
    • Ingevuld en ondertekend formulier
    Nuon Klantenservice UA6225
    Postbus 40021
    6803 HA Arnhem

    4. Ontvang uw cadeau

    • Wij maken het bedrag aan u over
    • Na betaling van uw 1e termijn
    • En uiterlijk binnen 6 weken
    Mits u aan de voorwaarden heeft voldaan:
    Voorwaarden vergoeding

    Heeft u nog vragen?

    U kunt de Voorwaarden voor uitbetaling van de overstapkorting bekijken. Of contact opnemen met onze klantenservice.